මැතිවරණයෙන් පසුව රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් සියලු දෙනාට පත්වීම් ලබා දෙන්නැයි ඉල්ලා පෙත්සමක්.

දිවයින පුරාම විසිරී සිටින සියලුම රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් වෙත අගෝස්තු මස 05 දින පැවැත්වීමට නියමිත පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණයෙන් පසුව පත්වීම් ලබාදීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා මෙන් ඉල්ලා සිටිමින් අම්පාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් ඩී.එම්.එල්.බණ්ඩාරනායක මහතා වෙත පෙත්සමක් බාරදුන් බව අම්පාර දිස්ත්‍රික් රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ සංගමයේ සභාපති එම්.වයි.එම්.නිෆ්රාස් මහතා පවසයි.

පසුගිය රජය සමයේ ලබාදී ඇති උපාධිධාරී පත්වීම්වල විවිධ වූ ගැටළු මතුවී ඇති බවත් වත්මන් රජය උපාධිධාරීන් සම්බන්ධයෙන් යොමුකර ඇති අවධානය පිළිබඳව සතුට පළ කරන අතර එසේ වුවත් පත්වීම් ලබාදීමට රජය උත්සුක විය යුතු බවද එම පෙත්සම මගින් අවධාරණය කර ඇත.

වත්මන් රජය විසින් සියලු රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් වෙත රැකියා ලබාදීමට කටයුතු කර ඇත. ඔවුන්ගේ පත්විම් ලිපි තැපැල් මගින් යවනු ලැබීය. නමුත් සියලු උපාධිධාරීන් වෙත පත්වීම් ලිපි නොලැබුණු තත්වයක්ද දක්නට ලැබී ඇත. පත්වීම් ලිපි නොලැබූවන් වෙත මැතිවරණයෙන් පසුව කඩිනමින් පත්වීම් ලිපි නිකුත් කරන ලෙසත් මේ වන විට පත්වීම් ලබා සිටින්නන් කඩිනමින් උපාධිධාරි පුහුණුවට ඇතුළත් කරගන්නා ලෙසටත් එකී පෙත්සම මගින් ඉල්ලා ඇත.

මැතිවරණ කාලසීමාවක් වීම හා රට තුළ මේ වන විට පවතින තත්වය සැලකිල්ලට ගෙන මහ මග උද්ඝෝෂණ නොපැවැත්වුවද තම සංගමයේ උත්සාහයන් හා සටන කිසිදා නොනවතින බවද දිසාපතිවරයා වෙත භාරදී ඇති පෙත්සම මගින් දන්වා ඇත.

සටහන
ටී අසෝක් කුමාර්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
1
🙏🙏ආයුබෝවන්🙏🙏
TV SRI LANKA වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු.
👉ඔබගේ අදහස්, විවේචන,
👉අපගේ වෙබ් අඩවිය තුල පලකිරීමට අවශ්‍ය ප්‍රාදේශීය පුවත්
👉අපගේ ස්වෙච්චා ප්‍රාදේශීය නියෝජිතවරුන්
👉වෙළද දැන්වීම් පළකිරීම්
සම්බන්ධයෙන් මේ හරහා විමසීම් සිදු කල හැක.
ස්තුතියි.
TV Sri Lanka Media Network